image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.
Lượt xem: 46
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo huyện Giao Thủy vừa họp triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

          Căn cứ vào kế hoạch của Ban Tổ chức TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII  năm 2022 trên địa bàn huyện. Mục đích của giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Giao Thủy nói riêng. Từ đó tạo sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Động viên, khuyến khích ngày càng nhiều có tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo triển khai kế hoạch Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022

    Đối tượng tham dự Giải Búa liềm vàng là mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước bao gồm cả Việt Kiều có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, bao gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí tham gia giải có nội dung viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng.... Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 1/11/2021 đến 31/10/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2022 ( theo dấu Bưu điện ). Cơ cấu giải bao gồm: 1 giải Đặc biệt (300 triệu đồng), 6 giải A (mỗi giải 100 triệu đồng), 12 giải B (mỗi giải 75 triệu đồng), 16 giải C (mỗi giải 50 triệu đồng), 30 giải Khuyến khích ( mỗi giải 30 triệu đồng). Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022 có thêm một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia giải theo quy định./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy