image banner
Mời họp

image advertisementKhai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa II năm 2024.
Lượt xem: 417
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh ý nghĩa sự ra đời của Đảng, đường lối cách mạng của Đảng CSVN trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy mỗi quần chúng ưu tú phải xác định đúng đắn động cơ phấn đấu, học tập rèn luyện, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trung tâm Chính trị huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa II năm 2024. Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Bùi Văn Khôi – TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Vũ Thị Tuyết Minh – TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy dự khai giảng.

anh tin bai

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2024

Việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, tạo nguồn công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở  Đảng và của đội ngũ cán bộ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hàng năm đều chọn cử, giới thiệu quần chúng ưu tú để được bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa II năm 2024 có 53 học viên đều là những quần chúng ưu tú trẻ tuổi đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, xã, thị trấn.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh ý nghĩa sự ra đời của Đảng, đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy mỗi quần chúng ưu tú phải xác định đúng đắn động cơ phấn đấu, học tập rèn luyện, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian học tập không nhiều, đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn công tác, đánh giá qua bài viết thu hoạch. Phấn đấu 100% học viên đạt yêu cầu chương trình bồi dưỡng lý luận về Đảng, đồng thời tiếp tục được đảng bộ, chi bộ theo dõi trước khi chính thức kết nạp Đảng theo quy định đề ra./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT&TT Giao Thủy