image banner
Mời họp

image advertisement





QĐ số 2652 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị TT Ngô Đồng và 07 xã, thị trấn của huyện Giao Thủy
Lượt xem: 5262
QĐ số 2652 của UBND tỉnh.pdf