image banner
Tin Mới

Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
400kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
3 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
4 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
5 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
6 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
9 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
10 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
12 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
13 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
14 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
15 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
16 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
17 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
18 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
19 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
20 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa và Thông tinUBND huyện Giao Thủy
12345678910...