image banner
Mời họp

image advertisementThông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự xét tuyển làm giáo viên tiểu học huyện Giao Thủy năm học 2018 - 2019
Lượt xem: 5503
Xem thông báo tại đây: 06-11-2018 Thông báo kiểm tra sát hạch giáo viên năm học 2018-2019.pdf