image banner
Mời họp

image advertisementTB số 55 của UBND huyện về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt xem: 4131
TB số 55 của UBND huyện.pdf