image banner
image advertisementanh tin bai

image advertisementimage advertisementanh tin bai

image advertisement

image advertisement

 

Video Sự Kiện
  • Hướng dẫn đăng nhập Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản VNeID để làm thủ tục hành chính
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
1 

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngát - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian tới huyện nhà tiếp tục triển khai nhiều dự án đảm bảo theo quy hoạch chung của tỉnh, huyện. Đó cũng là cơ hội thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn vào địa bàn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập huyện, đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và huyện nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, các gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện.anh tin bai


image advertisementimage advertisementanh tin baianh tin bai


image advertisementimage advertisementanh tin bai

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1