image banner
image advertisementanh tin bai

image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement

Video Sự Kiện
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
1 

image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement

      Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 16 đến ngày 18/5/2024 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030); Đề cương báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị cũng nghe Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác…

 Căn cứ Kế hoạch, huyện Giao Thủy dự kiến từ tháng 6/2024, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện sẽ tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành  triển khai thu chi không dùng tiền mặt trước ngày 5/9/2024; chọn tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc đường Tỉnh lộ 489, từ ngã tư cầu Diêm đến ngã tư Bưu điện thực hiện tuyến đường “điểm”; triển khai một phần chợ thị trấn Ngô Đồng tại khu vực ngã 3 hàng vàng Quang Thắng đến hết ngõ chợ và Công ty nước sạch Giao Tiến, Trạm cấp nước sạch Ngô Đồng thực hiện điểm thanh toán không dùng tiền mặt.anh tin bai


image advertisementimage advertisementanh tin baianh tin bai


image advertisementimage advertisementanh tin bai

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1