image banner
Mời họp

image advertisementTỉnh ủy Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024.
Lượt xem: 432
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị. Đặc biệt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị các cấp. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra, thiết thực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Nhà Văn hóa 3/2 tỉnh, sáng ngày 24/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung  bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu của tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Tại điểm cầu huyện Giao Thủy, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, cơ quan khối Đảng về dự. Giáo sư , Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết về thực hành dân chủ và chăm lo đời sống cho nhân dân.

anh tin bai

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị. Đặc biệt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị các cấp. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra, thiết thực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng” là bài viết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắp bút nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024). Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện dự tại điểm cầu huyện Giao Thủy

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ; hoạt động quyết liệt, chủ động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có sự phát triển so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực với 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với tổng sản phẩm GRDP ước tăng gần 10%, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, cao hơn mức tăng chung của cả nước.

Truyền đạt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giáo sư - Tiến sĩ - Nhà giáo ưu tú Phùng Hữu Phú trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết về thực hành dân chủ và chăm lo đời sống cho nhân dân. Thông qua chuyên đề mỗi cán bộ Đảng viên tự soi, tự sửa, học tập và làm theo Bác mỗi ngày. Trong đó việc phát huy quyền làm chủ, vai trò của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chăm lo đời sống cho nhân dân là hết sức quan trọng.

Ngay sau khi triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung  bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển KTXH tại các địa phương./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT&TT Giao Thủy