image banner

image advertisementBộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND huyện Giao Thủy

STT HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI  NHIỆM VỤ
1 ĐINH QUANG HUY Văn phòng Huyện ủy  - HĐND, UBND huyện 0981101538 Phụ trách chung, Tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính
2 CAO HẢI THUỴ Văn phòng Huyện ủy - HĐND, UBND huyện 0945265966 Tổng hợp báo cáo, KSTT, vận hành máy móc, trang thiết bị
3 ĐỖ XUÂN SINH Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội 0912137765 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
4 ĐỖ MAI NHUNG Phòng Tài nguyên và Môi trường 0941142988 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
5 NGUYỄN THỊ NGỌC Phòng Văn hóa và Thông tin 0986019261 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
6 PHẠM NGỌC CHÍ
Phòng Giáo dục và Đào tạo 0968368136 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
7 Doãn Thành Trung Phòng Nội vụ 0383347366
Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Nội vụ
8 HÀ LÊ MAI Phòng Nội vụ 0932231496 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Nội vụ
9 PHẠM THẾ ANH Phòng Kinh tế và Hạ tầng 0372745545 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng
10 NGUYỄN THỊ THƠ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0986619386 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
11 PHẠM THỊ HẰNG Thanh tra huyện 0375899235 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Thanh tra
12  TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Phòng Tài chính Kế hoạch 0966333558 Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Tài chính Kế hoạch
13 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC Phòng Tư pháp 0984219789
Tiếp nhận TTHC lĩnh vực Tư pháp