image banner
Mời họp

image advertisement

Đảng ủy xã Giao Tân trao Huy hiệu Đảng, tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Lượt xem: 700
        Nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ. Đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân đón Tết vui vẻ đầm ấm. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Quản lý số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức gặp mặt, hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2024.

         Đảng ủy xã Giao Tân tổ chức trao Huy hiệu Đảng, tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã về dự.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên

anh tin bai

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng phòng TC-KH trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên

         Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giao Tân đã chủ động tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng Đảng, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Kết luận 21 Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong năm đã kết nạp mới 5 đảng viên. Triển khai đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023. Trong đó có 17,6% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ tiêu biểu. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng triển khai thực hiện theo kế hoạch. Năm 2023 đã kiểm tra 5 chi bộ và 2 đồng chí Đảng ủy viên về thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên cùng cấp. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị duy trì nề nếp.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giao Tân

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

         Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững diện tích gieo cấy lúa gần 280 ha, năng suất lúa cả năm đạt 127 tạ/ha, sản lượng lương thực gần 3.600 tấn. Ngoài sản xuất nông nghiệp, các hộ đầu tư vốn cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản khu vực bãi sông Sò mang lại thu nhập 300 - 400 triệu đồng/vụ. Chăn nuôi duy trì ổn định, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2023, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển địa phương giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt. Phát động nhân dân các xóm duy trì vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật đầu tiên hàng tháng. Thực hiện thu gom rác thải 3 lần/tuần về khu xử lý tập trung của xã. Vận động nhân dân tự phân loại rác thải tại hộ gia đình, đối với rác hữu cơ tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng, giảm tải cho bãi xử lý rác thải tập trung của địa phương. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chí quy định. Xã Giao Tân đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022, 7/7 xóm đạt NTM kiểu mẫu, 1 xóm NTM thông minh. Văn hóa xã hội duy trì nề nếp, chất lượng giáo dục các cấp học giữ vững, chính sách an sinh xã hội quan tâm, chi trả kịp thời các chế độ cho người có công, bảo trợ xã hội theo quy định. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2023 đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang thiết bị, hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. An ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo, tiếp tục triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt 25 dịch vụ công trực tuyến, thành lập 3 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền các gia đình trang bị bình chữa cháy đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

         Về dự, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Tân đạt được trong năm 2023. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo đoàn kết, tập trung lãnh đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã NTM thông minh. Quan tâm công tác xây dựng đảng, chính quyền và hoạt động của các đoàn thể hoạt động nề nếp. Mở rộng ngành nghề dịch vụ nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Giao Tân

triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn

         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Giao Tân triển khai nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ. Đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết vui vẻ đầm ấm. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Quản lý số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức gặp mặt, hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 2024./.

anh tin bai

anh tin bai

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2023

 

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy