image banner

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY


 

Đồng chí: PHẠM QUANG ÁI

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Giao Thủy

Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1967

Quê quán: Xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 

 

Đồng chí: NGUYỄN THÀNH MẠNH

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1962

Quê quán: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại: