image banner
Mời họp

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ, sắp xếp lại mô hình cơ quan Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện.
Lượt xem: 884
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp lại mô hình Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện. Ngay sau khi công bố các QĐ bổ nhiệm, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các đồng chí trên cương vị mới nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác xác định rõ chức năng nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, cùng hỗ trợ tạo điều kiện để 2 Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi chia tách. Đây là dấu ấn, là tiền đề cho quá trình hoạt động của 2 Văn phòng, giúp các đồng chí lãnh đạo khối Đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng vị trí công tác.

     Huyện ủy, HĐND, UBND huyện vừa công bố các Quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện. Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện đến dự.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó BTTT HU, đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện

trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện

      Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ Thông báo số 16 ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc “Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng khóa XII; Quy định của Ban Bí thư khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Căn cứ Thông báo số 586 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số 274 ngày 21/12/2016 của BTV Tỉnh ủy, Quyết định số 169 ngày 25/4/2017 của BTV Huyện ủy về “Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”. Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định sắp xếp cơ quan Văn phòng Huyện ủy thuộc cơ quan chủ quản Huyện ủy Giao Thủy, thời gian thực hiện từ 01/11/2022. Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy gồm đồng chí Trần Hoài Thanh – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – HUV, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Quyết định thành lập Chi bộ 2 Văn phòng

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Căn cứ Luật cán bộ công chức năm 2008, căn cứ Quyết định số 26 của UBND tỉnh Nam Định, Quyết định số 169 của Huyện ủy Giao Thủy, Nghị quyết số 08 của HĐND về việc tổ chức lại Văn phòng HĐND, UBND huyện Giao Thủy, căn cứ Thông báo của BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Ba – Phó Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, phụ trách điều hành công việc cơ quan Văn phòng HĐND, UBND huyện kể từ ngày 01/11/2022, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm phụ trách.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

     Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp lại mô hình Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện. Ngay sau khi công bố các QĐ, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí phải xác định rõ chức năng nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, cùng hỗ trợ tạo điều kiện để 2 Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi chia tách. Đây là dấu ấn, là tiền đề cho quá trình hoạt động của 2 Văn phòng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo khối Đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng vị trí công tác.

anh tin bai

Đồng chí Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng

     Nhận nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND huyện đã bày tỏ niềm vui, tự hào, song đó cũng là trách nhiệm nặng nề trên các vị trí công tác sau khi chia tách cơ quan Văn phòng. Các đồng chí xin hứa với các đồng chí lãnh đạo huyện sẽ đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tạo niềm tin đối với Thường trực Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo huyện trên cương vị công tác, nêu cao đoàn kết thống nhất trong Chi bộ các Văn phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ./. 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy