image banner
Mời họp

image advertisement

Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.
Lượt xem: 1129
 Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy đánh giá cao năng lực công tác của đồng chí Phùng Thị Quỳnh khi đang đảm nhiệm các chức vụ trước đó. Trên cương vị công tác mới được phân công, đồng chí Bí thư huyện ủy mong rằng đồng chí tân Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy tiếp tục phấn đấu góp phần cùng đội ngũ cán bộ công chức Ban Tổ chức huyện ủy nói riêng, các cơ quan khối Đảng nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Huyện ủy vừa trao Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Phùng Thị Quỳnh – Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Vũ Chiên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đã về dự.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư Huyện ủy trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ 

     Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, căn cứ Quyết định số 274 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 169 của ban Thường vụ huyện ủy về “Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”, căn cứ các Quyết định về việc ban hành Quy chế “ Bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”, xét nhu cầu về công tác và khả năng của cán bộ, xét đề nghị của Ban Tổ chức huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phùng Thị Quỳnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đến nhận công tác và giữ chức vụ  Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kể từ ngày 26/7/2022.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ 

     Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quang Ái – TUV, Bí thư huyện ủy đánh giá cao năng lực công tác của đồng chí Phùng Thị Quỳnh khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện đoàn. Với sự cố gắng nỗ lực trong công tác đoàn thanh niên, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BTV huyện ủy đánh giá cao. Trên cương vị công tác mới được phân công, đồng chí Bí thư huyện ủy mong rằng đồng chí tân Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy tiếp tục phấn đấu góp phần cùng đội ngũ cán bộ công chức Ban Tổ chức huyện ủy nói riêng, các cơ quan khối Đảng nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Thị Quỳnh - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

      Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phùng Thị Quỳnh - Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy vui mừng khi được Thường trực huyện ủy tin tưởng giao nhiệm vụ. Với khả năng của mình, đồng chí hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng cán bộ, công chức Ban Tổ chức huyện ủy phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực huyện ủy theo chức trách nhiệm nhiệm vụ được phân công/.

  

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy