image banner
Mời họp

Diễn tập khu vực phòng thủ và bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2022
Lượt xem: 465
Tại xã Giao Phong, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức diễn tập KVPT 2 huyện Xuân Trường, Giao Thủy và bảo đảm tác chiến phòng thủ các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường (TN và MT). Tới dự có các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố dự và chỉ đạo diễn tập.
 

anh tin bai

Đồng chí Trần Anh Dũng - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các huyện Xuân Trường, Giao Thủy và các Sở Y tế, TN và MT đã quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc diễn tập. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng và được thực hiện luân phiên giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị; vì vậy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng nội dung cuộc diễn tập làm cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT và bảo đảm tác chiến phòng thủ trong những năm tới đạt kết quả tốt hơn.

Đối với nội dung diễn tập của huyện Giao Thủy, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo diên tập huyện nhấn mạnh: Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đứng trước những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Chiến tranh cục bộ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo; xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, chạy đua vũ trang; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, nhằm gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Nhằm tạo nền tảng bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao. Quán triệt, thực hiện phương châm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng, an ninh; chủ động, sẵn sàng ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giao Thủy năm 2022 được các cấp, các ngành quan tâm, chuẩn bị mọi mặt, đáp ứng điều kiện cho cuộc diễn tập.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Để cuộc diễn tập thành công, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập; nắm chắc nội dung, chương trình cuộc diễn tập, vận dụng sáng tạo với điều kiện thực tế của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của ban, ngành, đoàn thể; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình diễn tập, cần nghiên cứu nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về Quốc phòng - An ninh của Đảng trong tình hình mới; nội dung sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đảm bảo cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập, bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện. Tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình quân sự đã và đang xây dựng trong khu vực phòng thủ huyện.

anh tin bai

BTV Huyện ủy họp ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

anh tin bai

Tại căn cứ chiến đấu Chùa Nổi xã Hoành Sơn

HĐND huyện họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương sang trạng thái thời chiến

anh tin bai

Huyện Giao Thủy tổ chức hội nghị hiệp đồng tác chiến phòng thủ năm 2022

 Cuộc diễn tập KVPT huyện Giao Thủy mang mật danh “PT-22” với đề mục: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Sau các cuộc diễn tập hội nghị vận hành cơ chế chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; các đại biểu đã tham quan Hội nghị UBND huyện Giao Thủy tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ; tham quan LLVT huyện Giao Thủy thực hành xử trí tình huống “tiến công địch vu hồi đường sông”. Theo đó, tình huống giả định đặt ra, địch đánh chiếm vào địa bàn tỉnh Nam Định trên các hướng tấn công; trong đó hướng vu hồi đường sông từ cửa Hà Lạn theo sông Sò dẫn vào địa bàn xã Giao Thịnh nhằm mục tiêu tiến công, đánh chiếm các địa bàn khác của tỉnh. Với các vấn đề huấn luyện, như: Cơ động lực lượng từ vị trí bố trí chiến đấu chiếm lĩnh công sự trận địa, triển khai đội hình tiến công địch vu hồi đường sông; LLVT huyện Giao Thủy kết hợp với bộ đội chủ lực thực hành nổ súng tiêu diệt địch vu hồi đường sông và kết thúc trận đánh.

Cuộc diễn tập “PT-22” đã thành công tốt đẹp, đạt được kết quả toàn diện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện, bảo đảm tác chiến phòng thủ; khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thời chiến, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra.

anh tin bai

Đồng chí Trần Anh Dũng - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh

trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập

Bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập .

Dưới đây là một số hình ảnh thực binh của cuộc diễn tập mang mật danh " PT-22"

 anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

 

Hoàng Mai - Trần Lý

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy