image banner
Mời họp

image advertisement

Đoàn công tác của huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Giao Phong
Lượt xem: 594
    Nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Giao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các cơ sở xóm đội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ để hoàn thành mục tiêu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã xác định rõ từng việc, từng tiêu chí; đối với các tiêu chí đã đạt thì tiếp tục củng cố và tăng tính bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn do nguồn lực địa phương ít; còn một số tiểu mục về vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.
 

    Văn phòng điều phối NTM của huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Giao Phong.

    Năm 2020, xã Giao Phong được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Với quyết tâm xây dựng NTM có điểm xuất phát chứ không có điểm dừng. Do vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Qua rà soát và đối chiếu các tiêu chí, đến nay xã Giao Phong đã đạt 1 tiêu chí và 3 tiêu chí cơ bản đạt. Đối với tiêu chí số 1: Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo, hiện nay trên địa bàn xã có 2 HTX (đó là HTX nông,ngư,diêm nghiệp và HTX nuôi trồng thủy sản) thực tế đã đi vào sản xuất và làm ăn có hiệu quả; tuy nhiên HTX nuôi trồng thủy sản chưa được minh chứng trên hồ sơ. Đối với tiêu chí số 2: Giáo dục - Y tế -Văn hóa; về tiểu mục 1 Giáo dục: Hiện nay Trường Tiểu học đã hết thời gian được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ II. Để được công nhận lại, địa phương đầu tư xây dựng mới các phòng học chức năng và thư viện thông minh; địa phương đã có kế hoạch, phương án thiết kế cụ thể trình cơ quan cấp trên để phê duyệt. Trường Mầm non đã hết thời gian công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Để công nhận lại, địa phương cần bổ sung phòng học, đảm bảo diện tích đất đủ theo yêu cầu m2/trẻ. Đối với tiểu mục 3 về văn hóa, cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã đã đảm bảo. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, địa phương thực hiện theo quy định về công tác phòng, chống dịch nên các hoạt động văn hóa tại địa phương không hoạt động nên không có số liệu tổng hợp. Đối với tiêu chí số 3 về Môi trường: Địa phương ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải đảm bảo khi thu gom nên phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ. Khu dân cư có điểm thu gom rác nước thải sinh hoạt trước khi đổ ra kênh mương. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo xử lý nước thải ra  môi trường. Trồng thêm tuyến đường cây xanh, cây bóng mát. Tiêu chí số 4 An ninh trật tự - Hành chính công: Về An ninh trật tự, trên địa bàn xã có điểm buôn bán ma túy gây bức xúc trong dư luận quần chúng an ninh, đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo và có phương án xử lý triệt để. Với mục Hành chính công, căn cứ chứng minh theo hướng dẫn xã đã cơ bản đảm bảo; đối với hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 đạt 10% rất khó khăn vì hiện tại địa bàn nông thôn người dân chủ yếu giao dịch thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại UBND xã. Tiêu chí số 5 về nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện địa phương đang xây dựng một số công trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và phục vụ đời sống VHXH cho nhân dân đang trong giai đoạn hoàn thiện nên cần điều tiết nguồn vốn cho địa phương để công trình hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Đồng chí Trần Quang Hưng - HUV, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện, trưởng đoàn công tác

phát biểu kết luận tại buổi làm việc tại xã Giao Phong 

   Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đưa xã Giao Phong về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm nay, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Hưng - HUV, Trưởng Phòng NN - PTNT huyện đã yêu cầu: Địa phương tiếp tục rà soát các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và giao cho các thành viên trong BCĐ hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định. Bám sát các văn bản, các hướng dẫn của tỉnh, của huyện; đặc biệt là hướng dẫn 2080, 256 và hướng dẫn 853. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Giao Phong để tháo gỡ những khó khăn trong các tiểu mục chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ minh chứng xong trước ngày 31/12/2021   

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy