image banner
Mời họp

image advertisement

Văn phòng điều phối NTM tỉnh thẩm định thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 tại xã Giao Thịnh và Giao Tân.
Lượt xem: 638
              Đoàn thẩm định xã NTM nâng cao tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm phó trưởng đoàn đã về thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 tại xã Giao Thịnh, Giao Tân. Tiếp và làm việc với đoàn thẩm định về phía huyện có đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền xã.

          Xác định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, chặng đường dài có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc. Cấp ủy chính quyền xã Giao Thịnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận thống thuận từ xã đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Tập trung đánh giá, rà soát thực trạng trên địa bàn xã, lập và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM. Giao Thịnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, người dân làm chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện, lấy xóm làm địa bàn chỉ đạo thực hiện NTM.

anh tin bai

Hệ thống đường dong xóm Giao Thịnh được bê tông hóa khang trang

         Theo đó, địa phương chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn, giữ vững năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 140-141 tạ/ha, chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu giống, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, giá trị cao. Vùng chuyển đổi từ vùng trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản tại khu vực Tùng 95 với diện tích gần 80 ha. Trong đó nổi bật mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọ hộ ông Đỗ Văn Khương con nuôi chủ lực cá trắm đen chứng nhận Viet - Gap. Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa diện tích 3 ha, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Triển khai thực hiện xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 65 ha cấy giống lúa Đài thơm 8, giá trị bình quân trên ha đất canh tác hàng năm đạt 250 triệu đồng. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo hơn 66%, số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên 96,4%. Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người xã 29,2 triệu đồng/người, năm 2021 là 65,4 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 1,44%, năm 2021 giảm còn 0,18%. Tỷ lệ người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế 95,1%.

anh tin bai

Cơ sở vật chất các trường học xã Giao Thịnh được quan tâm đầu tư xây dựng

         Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đường trục chính xã, đường dong xóm mở rộng, bê tông hóa 100%, hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt với hơn 1.200 cột đúc. Đường giao thông nội đồng bê tông hóa tạo điều kiện đưa cơ giới vào sản xuất. Các công trình trường học, trạm y tế xã đầu tư xây dựng theo tiêu chí chuẩn. Cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, hàng tháng 2 lần phát động tổng vệ sinh môi trường toàn xã. Các khu công cộng, đường giao thông, kênh mương không có rác thải. Nhân dân các xóm tự giác phân loại rác thải tại hộ gia đình. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao duy trì thường xuyên, các điểm nhà văn hóa xóm trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao. An ninh trật tự được đảm bảo, không có khiếu kiện đông người. Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền cơ sở vững mạnh từ năm 2016 đến năm 2021, các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sác nhiệm vụ. Xã Giao Thịnh đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao năm 2021, nhân dân rất phấn khởi đồng thuận cao.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quang Lâm - Chủ tịch UBND xã Giao Tân báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao

            Là xã thuần nông, những năm người dân Giao Tân cần cù chịu khó, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Trong đó đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực là giống lúa Bắc thơm số 7 với diện tích hơn 190 ha và các nước ngọt với diện tích trên 40 ha. Trong đó mô hình nuôi thủy sản với quy mô gần 4 ha theo hướng an toàn, được Chi cục thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế hàng năm giải quyết việc làm mới cho 110 lao động. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động có việc làm thường xuyên hơn 97%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 62,05 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội còn 0,19%. Hệ thống giao thông thủy lợi địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất các cấp học đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học của 3 nhà trường. Giao Tân đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và giáo dục THCS mức độ 2. Có 99,3% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch, cảnh quan môi trường nông thôn quan tâm, thường xuyên vệ sinh môi trường khu công cộng, đường giao thông. Tại các khu dân cư, nhân dân trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh với hơn 9 km đường cây bóng mát, trên 11 km đường hoa, đường trong khu dân cư có hệ thống điện chiếu sáng riêng biệt. 7/12 xóm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, trong đó 75,1% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải bằng 2 thùng rác riêng biệt. Hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải được duy trì thường xuyên đạt 98%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp các khu dân cư, đã có 94,7% hộ gia đình đạt văn hóa. Cộng đồng dân cư trong xã đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ nhau.

anh tin bai

Xóm Minh Tiến xã Giao Tân xây dựng thư viện sách phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân

        Tại các nhà văn hóa xóm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao duy trì, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân. Lực lượng an ninh xã củng cố, vững mạnh theo quy định, an ninh trật tự đảm bảo. 100% các thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và đúng thời gian. Năm 2021 Đảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền cơ sở vững mạnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng tình nhất trí của các tầng lớp nhân dân trong xã, Giao Tân đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021, được đoàn thẩm định của tỉnh ghi nhận đánh giá cao.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh phát biểu kết luận

         Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng cấp ủy, chính quyền xã Giao Thịnh  và Giao Tân hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, được các thành viên trong đoàn ghi nhận. Để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đồng chí đề nghị 2 xã tiếp tục phát huy nguồn lực từ nhân dân, kêu gọi sự ủng hộ con em quê hương, doanh nghiệp trên địa bàn trên tinh thần xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi. Quy hoạch cụm công nghiệp Tân Thịnh khoảng 45 ha, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tạo việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Có định hướng quy hoạch diện tích đất mở rộng các trường học, nhà văn hóa, sân vận động, khu vui chơi. Quan tâm hệ thống giao thông thôn xóm, duy tu bảo dưỡng nâng cấp. Trồng và chăm sóc các tuyến cây xanh theo hướng bền vững lâu dài, nhân rộng các mô hình thể dục thể thao các khu dân cư. Tiếp tục trồng thêm các tuyến đường hoa, cây xanh, tạo môi trường sạch đẹp. Hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại hộ gia đình hiệu quả hơn, giảm tải cho khu xử lý tập trung. Phát triển vùng sản xuất rau màu theo chuỗi liên kết tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, lựa chọn các sản phẩm mang tính đặc trưng địa phương tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP. Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, tăng mức thu nhập cho người dân. Tạo điều kiện 2 địa phương hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy