image banner
Mời họp

image advertisement

UBND huyện đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 11 xã, thị trấn năm 2021.
Lượt xem: 666
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao nỗ lực của các địa  phương trong phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 tại 11 xã, thị trấn. Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí khó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện để được tỉnh thẩm định đạt NTM nâng cao năm 2021 trong tháng 4/2022.

      UBND huyện vừa đánh giá kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021 của 11 xã thị trấn. Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì HN.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện định hướng tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh những điểm thuận lợi, khó khăn trong xây dựng xã  NTM nâng cao tại 11 địa phương hiện nay. Theo đó, ngành chuyên môn và các địa phương kiểm đếm, rà soát theo chuẩn NTM nâng cao, có hướng tháo gỡ và thực hiện ngay trước trung tuần tháng 4/2022. Đó là cơ sở để địa phương tiếp tục phấn đấu để tỉnh thẩm định được công nhận trong thời gian tới đảm bảo kế hoạch đề ra. 

anh tin bai

Đồng chí Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng NN&PTNT đánh giá kết quả qua kiểm tra xã NTM nâng cao năm 2021

      Qua kiểm tra, đánh giá của Văn phòng điều phối NTM huyện, hiện nay 11 xã đang tích cực triển khai và lập hồ sơ chứng minh đạt 19 tiêu chí, đã có 15/19 xã thị trấn hoàn thiện về mặt hồ sơ. Đánh giá thực địa các địa phương đã tập trung hoàn thiện tiêu chí cảnh quan môi trường, quan tâm làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, trồng cây xanh, tuyến đường hoa theo chuẩn NTM nâng cao. Tuy nhiên, nhiều địa phương gặp khó khăn như việc xử lý rác thải, bãi chôn lấp chưa đảm bảo tiêu chí như xây dựng tường bao, trồng cây xanh, có khu xử lý riêng biệt rác thải hữu cơ. Đối với khu dân cư việc phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng bể xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình còn thấp so với yêu cầu. Việc xử lý rác thải nguy hại không thường xuyên dẫn đến vỏ bao bì thuốc BVTV ngoài cánh đồng chưa được thu gom triệt để. Tại một số địa phương đã thực hiện xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt cần lắp đặt bổ sung thêm hệ thống xử lý khí thải. Ngoài các nội dung trên, các xã, thị trấn cần triển khai lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại các nhà văn hóa xóm. Đối với tiêu chí về giáo dục, hầu hết các địa phương gặp phải khó khăn đó là các trường học hết hạn chuẩn quốc gia, chuẩn xanh, sạch, đẹp an toàn, thiếu phòng học, phòng chức năng theo quy định. Riêng thị trấn Quất Lâm tiêu chí về ANTT phải nỗ lực phấn đấu đưa địa phương ra khỏi tụ điểm phức tạp về ANTT.

anh tin bai

Phòng Giáo dục ý kiến về thực hiện tiêu chí giáo dục, khó khăn đặt ra cần tháo gỡ

      Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương những tiêu chí chưa đạt so với yêu cầu, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan chuyên môn như Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Phòng Giáo dục đào tạo, Văn hóa, Kinh tế hạ tầng đã bàn giải pháp tháo gỡ về nợ xây dựng cơ bản, cảnh quan môi trường, tiêu chí về giáo dục, đầu tư thiết bị thể thao, từ đó có hướng thực hiện trong thời gian tới. Đối với các địa phương đề xuất với huyện hỗ trợ thu gom bèo, rác trên sông đảm bảo kênh mương sạch đẹp, thuận lợi tưới tiêu canh tác.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Chủ tịch TT UBND huyện đánh giá cao nỗ lực của các địa  phương trong phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 tại 11 xã, thị trấn. Tuy vậy vẫn còn một số tiêu chí khó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện để được tỉnh thẩm định đạt NTM nâng cao năm 2021 trong tháng 4/2022./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy