image banner
Mời họp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022.
Lượt xem: 105
         Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: Hiểu biết pháp luật có vai trò hết sức quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, đòi hỏi các ngành, đoàn thể đồng bộ hóa nội dung luật pháp đã ban hành, đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương.

Uỷ ban MTTQ tổ quốc huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2022 cho Bí thư chi bộ, trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện. Ông Lương Hùng Tiến  - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Côn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện dự hội nghị.

 

anh tin bai

Ông Lương Hùng Tiến  - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Hùng Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh: Hiểu biết pháp luật có vai trò hết sức quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, đòi hỏi các ngành, đoàn thể đồng bộ hóa nội dung luật pháp đã ban hành. Đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương. Qua đó, góp phần đề cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự các khu dân cư. Triển khai công tác kiểm tra giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức.

anh tin bai
 

Bà Trần Thị Thoa - Trưởng ban dân chủ pháp luật MTTQ tỉnh

truyền đạt nội dung Quy định số 124 Ban chấp hành Trung ương về giám sát của MTTQ

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thoa - Trưởng ban Dân chủ pháp luật MTTQ tỉnh truyền đạt nội dung Quy định số 124 Ban chấp hành Trung ương về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Theo đó, nội dung giám sát các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh đốn Đảng. Việc xây dựng đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên. Phạm vi giám sát thuộc phạm vi cùng cấp nơi làm việc, giám sát nơi sinh hoạt, cư trú trên địa bàn dân cư. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên không thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý có biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống thì chủ thể giám sát báo cáo, phản ánh cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên. Hình thức giám sát thông qua tiếp nhận thông tin báo cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, dư luận xã hội.. Chủ thể giám sát có quyền giám sát thường xuyên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong phạm vi giám sát. Báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền và cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên, xem xét xử lý kết quả giám sát.

 

anh tin bai

Công an tỉnh tuyên truyền tình hình tội phạm hiện nay

       Đặc biệt hiện nay tình hình tội phạm đang hoạt động rất phức tạp, vi phạm pháp luật cũng thường xuyên xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT ở mọi các khu dân cư. Trên địa bàn tỉnh Nam Định mỗi năm có khoảng 1000 vụ vi phạm pháp luật các loại, nhiều tội phạm có chiều hướng gia tăng, phức tạp, do vậy công tác phòng ngừa, chủ động phòng tránh là hết sức cần thiết. Nổi lên là nạn trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tín dụng đen, lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để chiếm đoạt tài sản, tội phạm hình sự nguy hiểm. Đối tượng phạm tội có thể hoạt động theo kiểu riêng lẻ hoặc nhóm đối tượng với các hoạt động tinh vi. Ngoài ra các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, đối tượng mắc tai, tệ nạn xã hội là nguyên nhân dẫn đến các vụ án hình sự cần phải nêu cao cảnh giác, chủ động phòng tránh. Để hạn chế vụ việc xảy ra, công tác tuyên truyền vận động, giáo dục phổ biến pháp luật phải được chú trọng. Cùng với đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã truyền đạt nội dung về Luật Thừa kế cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan. Thông qua hội nghị nhằm cung cấp cho các bác, các đồng chí làm công tác mặt trận ở khu dân cư những thông tin cần thiết về pháp luật, từ đó tuyên truyền đề cao cảnh giác trong nhân dân./.  

Trần Lý - Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy