image banner
Mời họp

MTTQ huyện triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 213
   Trong thời gian tới, MTTQ các cấp triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc giám sát công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; tiếp nhận kịp thời sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch
 

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ủy ban MTTQ huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, phó Chủ tịch TT UBND huyện.

 

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch TTUBND huyện

thông tin tình hình KT-CT,VHXH và ANQP trong 6 tháng đầu năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, MTTQ huyện đã triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tính đến ngày 22/6 MTTQ huyện đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 778 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; MTTQ huyện trích nguồn kinh phí ủng hộ xóm 2 xã Giao Hải thuộc vùng cách ly, với số tiền 50 triệu đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng”. Đến nay, huyện nhà đã có 5 xã được tỉnh công nhận là xã NTM nâng cao năm 2020; 3 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Văn phòng điều phối NTM của tỉnh về thẩm định và công nhận; năm 2021 có 8 xã phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.  Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực, triển khai, phối hợp với các cơ quan để thực hiện các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, đúng tiến độ, cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo quy định; những người được ứng cử có trình độ chuyên môn và được cử tri tín nhiệm cao.  

Trong thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Côn - TVHU,Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc giám sát công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; tiếp nhận kịp thời sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch và biểu dương, khen thưởng những điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ từ huyện tới cơ sở triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; đổi mới phương pháp giám sát, hạn chế tính hình thức. Mặt trận chủ trì phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện hướng dẫn quy trình lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác phong trào trong các cơ sở tôn giáo, góp phần lan tỏa các phong trào, cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. MTTQ huyện quan tâm công tác tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ mặt trận ở cơ sở./.

 

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy