image banner
Mời họp

Huyện Giao Thủy tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lượt xem: 354
       Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm cao. Khi được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất chế độ chính sách hợp với lòng dân, gắn bó sâu sắc với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Sau khi nghe nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và tỉnh, đại diện cử tri các xã đều nhất trí cao; mong rằng các vị đại biểu sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân và cử tri, có giải pháp phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh./.

      Tại xã Giao Hải, UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Giao Long và Giao Hải với 5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Giao Thủy thuộc đơn vị bầu cử số 4, ứng cử viên HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã về dự.

 
Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Giao Long, Giao Hải với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

      Tại hội nghị, UBMTTQ huyện đã thông báo tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 16 gồm ông Phạm Quang Ái -TUV,  Bí thư huyện ủy, bà Nguyễn Thị Chinh, công chức Phòng Tư pháp huyện, bà Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, ông Lê Văn Thế - Chánh văn phòng tỉnh ủy, bà Bùi Thị Ngọc Thủy - Phó trưởng phòng Lưu trữ văn phòng tỉnh ủy. 5 đại biểu ứng cử HĐND huyện khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm: Bà Chu Thị Tú Anh viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện, bà Trần Thị Đan giáo viên Trường Mầm non xã Giao Hải, ông Hoàng Đức Phát - Chủ tịch UBND xã Giao Hải, ông Doãn Văn Trí - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, ông Trần Đức Tuân - Trưởng Công an huyện.

 
Ông Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy Giao Thủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Giao Long, Giao Hải
 

      Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm cao. Khi được tín nhiệm, trúng cử, các đại biểu sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật; đề xuất chế độ chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân, gắn bó sâu sắc với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời. Đặc biệt 2 xã Giao Hải và Giao Long, các đại biểu quan tâm quy hoạch, tận dụng tối đa lợi thế có tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo bước phát triển đột phá cho 2 địa phương. Chú trọng phát triển kinh tế biển, đưa kinh tế biển trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã. Tập trung thu hút đầu tư khu công nghiệp Long Hải để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cùng với cấp ủy, chính quyền 2 xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Sớm đưa Giao Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, Giao Long đạt NTM nâng cao.

Tại thị trấn Ngô Đồng:

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 10, HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Hoành Sơn và TT Ngô Đồng với ứng cử  viên ĐB HĐND tỉnh, HĐND huyện. 

Tại buổi tiếp xúc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giới thiệu tóm tắt tiểu sử tóm tắt của 05 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 gồm: ông Hoàng Nguyên Dự - TVTU, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; bà Phạm Thị Huyền - Cán bộ, Ban Nội chính tỉnh ủy; ông Mai Thanh Long - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Vũ Thị Thảo - Cán bộ Sở Khoa học - Công nghệ. Đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Doãn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hoành Sơn; bà Lưu Thị Hoàng Diệu - Công chức UBMTTQ huyện; ông Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Trịnh Thị Lương - Công chức LĐLĐ huyện; bà Trần Thị Ngát - Trưởng Phòng TNMT.

Ông Tô Xuân Hiển - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày chương trình hành động

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 15, và HĐND huyện đơn vị bầu cử số 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đều đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hơn nữa đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vấn đề vệ sinh môi trường, …Qua đó các cử tri đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của người ứng cử và bày tỏ mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động đã đề ra. Trong đó, cử tri xã Hoành Sơn, thị trấn Ngô Đồng đề nghị các cơ quan có giải pháp để xử lý rác thải xây dựng và xác định rõ ranh giới địa chính khoảng 20 mẫu đất của người dân xóm 7 xã Hoành Sơn đang cấy xâm canh tại xã Giao Nhân.

Ông Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy,

Tổ trưởng Tổ ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp thu các ý kiến tại hội nghị

 

Tại xã Bạch Long:

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Bach Long và xã Giao Yến với 10 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh, HĐND huyện tại đơn vị bầu cử xã Bạch Long và Giao Yến.

Theo đó, 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 16 gồm: ông Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy Giao Thủy, bà Nguyễn Thị Chinh - Công chức Phòng Tư pháp huyện, bà Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch HLHPN tỉnh; ông Lê Văn Thế - TUV, Chánh văn phòng tỉnh ủy; bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Phó trưởng Phòng lưu trữ,văn phòng tỉnh ủy. 05 người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: ông Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Hoài Thanh - HUV, Chánh Văn phòng HU, HĐND, UBND huyện; ông Phạm Văn Thoa - HUV, Trưởng Phòng Nội vụ; bà Vũ Thị Thủy - Công nhân Công ty TNHH 1TVKTCTTL Xuân Thủy; bà Phan Thị Xuyến - Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

       Khi trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều thể hiện mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc của tỉnh và huyện. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; tích cực tập hợp, phản ánh, đề xuất những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh, HĐND huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

 
Tại xã Giao Thanh: 

     Tại đơn vị bầu cử số 2 xã Giao Thanh, Giao Hương có 3 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện gồm ông Bùi Văn Khôi – TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, bà Vũ Thị Mai – Chuyên viên Phòng NN - PTNT, bà Nguyễn Thị Hiên - Hội Phụ nữ huyện. Vận động bầu cử, các ứng viên đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 2 đã trình bày chương trình hành động theo các lĩnh vực mà mình quan tâm. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, công tác kiểm tra, giám sát được ứng cử viên Vũ Thị Mai và ông Bùi Văn Khôi hết sức quan tâm, hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao; đặc biệt nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Ông Bùi Văn Khôi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Cũng tại xã Giao Thanh, 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 đã lần lượt trình bày chương trình hành động của bản thân nếu trúng cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung các chương trình hành động của các ứng cử viên đều sát với tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chuyên môn trên cương vị đang đảm nhiệm. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên hứa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời tiếp thu và đề xuất ý kiến tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 Sau khi nghe nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và tỉnh, đại diện cử tri các xã đều nhất trí cao, mong rằng các vị đại biểu sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân và cử tri, có giải pháp phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh./.

 

 
Trần Lý - Hoàng Mai - Hải Yến
Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy