image banner
Mời họp

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra công tác tiêm phòng vụ xuân trên đàn gia súc, gia cầm.
Lượt xem: 103
Ngay sau khi tập huấn tiêm phòng cho đội ngũ cán bộ thú y xã, thị trấn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã cấp 22.500 liều vắc xin gồm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, lở mồm long móng trên đàn trâu bò, dê, bệnh viêm da nổi cục trên đàn lợn và trâu bò, bệnh tả trên đàn lợn cho các địa phương triển khai tiêm trên đàn gia súc từ ngày 6/4.

       Thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm, ngay sau khi tập huấn tiêm phòng cho đội ngũ cán bộ thú y xã, thị trấn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã cấp 22.500 liều vắc xin gồm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, lở mồm long móng trên đàn trâu bò, dê, bệnh viêm da nổi cục trên đàn lợn và trâu bò, bệnh tả trên đàn lợn cho các địa phương triển khai tiêm trên đàn gia súc từ ngày 6/4. Trong đó đối với đàn lợn cấp vắc xin đến tận hộ gia đình, gia trại, trang trại tự triển khai tiêm theo quy trình, kỹ thuật, hạn chế tối đa người tiếp xúc với vật nuôi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Đối với đàn chó, trâu bò, dê cán bộ thú y tới hộ chăn nuôi tiêm phòng, phí dịch vụ và vắc xin được áp dụng theo quy định.

anh tin bai

Cán bộ Thú y xã Giao Hải triển khai tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó tại xóm Hải Tân

     Tại xã Giao Hải, từ ngày 6/4 cán bộ thú y triển khai tiêm phòng trên đàn gia súc. Qua rà soát, địa phương có tổng số 620 con lợn, trên 120 con trâu, bò, dê, 600 con chó và hơn 9.400 con gia cầm, hầu hết các hộ nuôi theo gia đình với quy mô nhỏ nên công tác tiêm phòng được cơ sở xóm đội phối hợp thực hiện. Để chăn nuôi phát triển ổn định, tạo điều kiện để các hộ tái đàn, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Giao Hải đã khuyến khích các hộ chăn nuôi làm tốt công tác khử trùng tiêu độc, chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường nuôi. Đối với đàn chó nên nuôi nhốt hoặc có các biện pháp bảo vệ theo khuyến cáo. Đồng thời thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh dịch, chỉ tái đàn khi biết rõ nguồn gốc vật nuôi và tiêm phòng bổ sung ngay khi tái đàn, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

anh tin bai

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra tiêm phòng dại trên đàn chó

      Qua kiểm tra tại xã Giao Hải và một số địa phương, nhìn chung công tác tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng hướng dẫn, người dân chấp hành nghiêm việc tiêm phòng, chăn nuôi an toàn sinh học bảo vệ đàn vật nuôi theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, hạn chế dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến tổng đàn cũng như thu nhập của chính hộ chăn nuôi./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy