image banner
Mời họp

Hội Phụ nữ huyện triển khai điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tại xã Giao Hải.
Lượt xem: 219
 Được Hội Phụ nữ huyện chọn mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, do Trung ương Hội phát động. Hội Phụ nữ xã Giao Hải đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn chi hội Hải Đông triển khai khảo sát thực hiện điểm mô hình.

          Hội Phụ nữ huyện triển khai điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tại xã Giao Hải. Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện Hội Phụ nữ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đã về dự.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Dậu - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Giao Hải báo cáo triển khai mô hình điểm

          Được Hội Phụ nữ huyện chọn mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, do Trung ương Hội phát động. Trong đó tiêu chí 5 có là: Có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, có sức khỏe, trí thức, có nếp sống văn hóa; tiêu chí 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hội Phụ nữ xã Giao Hải đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn chi hội Hải Đông triển khai khảo sát thực hiện điểm mô hình. Chi hội Hải Đông có 297 hộ dân, trong đó thực tế có mặt tại địa phương 268 hộ, 232 hội viên phụ nữ.  Người dân nơi đây, ngoài sản xuất nông nghiệp mở rộng ngành nghề như buôn bán kinh doanh, khai thác thủy hải sản mang lại thu nhập khá cho gia đình. Kết quả khảo sát đánh giá các hộ của xóm Hải Đông thực hiện tiêu chí 5 có, 3 sạch. Tiêu chí số 1 về ngôi nhà an toàn 267 hộ, chỉ có 1 nhà ở chưa kiên cố, 252 hộ có sinh kế bền vững bằng 94%, 248 hộ có sức khỏe đạt 92,5%, 250 hộ có kiến thức, 256 hộ gia đình văn hóa. Số gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động 248/268 hộ bằng 92,5%. Sau khi khảo sát điểm và đánh giá kết quả thực hiện mô hình tại xóm Hải Đông. Hội Phụ nữ xã hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiến hành khảo sát đồng loạt tại các chi hội trong xã.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện phát biểu

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đăng - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đánh giá cao sự nỗ lực triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá xây dựng mô hình 5 có, 3 sạch tại chi hội Hải Đông xã Giao Hải. Trên cơ sở triển khai điểm tại chi hội Hải Đông, tới đây 100% chi hội xã Giao Hải và 70% chi hội các xã, thị trấn còn lại gắn việc thực hiện mô hình xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch với xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong 2 năm 2023- 2024. Hàng năm mỗi cơ sở hội tổ chức ít nhất 3 cuộc truyền thông có nội dung phù hợp, hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí cảu mô hình xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch. Năm 2025, có từ 90% trở lên hội viên được tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng; 100% cán bộ hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện. 90% trở lên xã, thị trấn có từ 95% hộ đạt tiêu chí 3 sạch.  Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xã NTM kiểu mẫu thời gian tới./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy