image banner
Mời họp

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 huyện Giao Thủy và nhận đơn phúc khảo
Lượt xem: 282

tb-so-03_hdtt-thong-bao-ket-qua-vong-1.pdf

danh-sach-kq-vong-1.pdf

don-de-nghi-phuc-khao.pdf