image banner
Mời họp

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Giao Thủy năm 2021
Lượt xem: 146

DS kèm theo Thông báo.pdf

TB số 26 về kết quả chấm phúc khảo Vòng 2.pdf