Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 260
  • Trong tuần: 15,859
  • Tất cả: 3,034,121
Lượt xem: 480

Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021,

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, những năm qua Huyện ủy luôn quan tâm, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn kết nạp Đảng viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Hàng năm phấn đấu kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Trong thời gian tới, các học viên tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TTBDCT huyện

trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Tham gia lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 có 58 học viên là những quần chúng ưu tú ở các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian học tập, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được các giảng viên truyền đạt 5 nội dung chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CSVN; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian học tập, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa, kết quả có gần 50% học viên xếp loại giỏi, gần 40% học viên xếp loại khá. Tại lễ bế giảng, 8 học viên có thành tích xuất sắc được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khen thưởng./.

 
Hoàng Mai
Trung tâm  VH-TT-TT Giao Thủy