Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 15,809
  • Tất cả: 3,034,071
Lượt xem: 712

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021

   Ban Tuyên giáo Huyện ủy bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng
 

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại lớp bế giảng.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2021 có 57 học viên ở Đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ cơ quan, đơn vị. Qua quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng,an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu,rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu `người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Ban tổ chức lớp thưởng thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

 Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra, viết thu hoạch và thi cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó gần 93% đạt đạt kết quả giỏi và khá.

 

 

Hoàng Mai

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy