Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - GDTX huyện Giao Thủy năm 2021
Số ký hiệu văn bản 4400/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - GDTX huyện Giao Thủy năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm QĐ CN VC.pdf