Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 197/TB-UBND
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày hiệu lực 09/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Đinh Quang Huy
Tài liệu đính kèm TBKL số 197 ngày 09.10.2021 (Giao Thuỷ có ca dương tính tại TTYT).pdf