Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy giai đoạn 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Giao Thủy giai đoạn 2021 - 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm 128_TB_UBND.pdf