image banner
KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG MIỄN PHÍ 19009095
Công văn số 198/UBND-VP của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 198/UBND-VP
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn số 198/UBND-VP của UBND huyện V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Doãn Quang Hùng
Tài liệu đính kèm CV chỉ đạo ngày 31.3.2022.pdf