image banner
Mời họp

Xã Giao An trao tặng huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi đảng, tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Lượt xem: 361
Năm 2021, BCH Đảng bộ xã Giao An đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, có 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóm kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng

BCH Đảng bộ xã Giao An vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9 và 7/11/2021; tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tô Xuân Hiển - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện tới dự.

anh tin bai

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự cố gắng của cán bộ, nhân dân trong xã, nhiệm vụ chính trị của xã Giao An đã được những kết quả quan trọng, có 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóm kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, xây dựng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có sự đổi thay, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Các chế độ chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội đã triển khai kịp thời, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bảo trợ xã hội còn 0,63%, thu ngân sách đạt trên 156%. Việc thực hiện sáp nhập thôn xóm đảm bảo đúng theo quy định, an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương triển khai theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Năm 2022, Giao An tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội. Mục tiêu là nâng cao mức sống trong mỗi gia đình, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,6%; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 85% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy