image banner
Mời họp

image advertisementTrung tâm Chính trị huyện Giao Thủy khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đối tượng Đảng khóa IV năm 2023.
Lượt xem: 567
Được chọn cử từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện, lớp bồi dưỡng chính trị huyện khóa IV năm 2023 có 40 học viên. Đây đều là những quần chúng ưu tú trẻ tuổi đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với sự cố gắng phấn đấu trong học tập và công tác mỗi học viên được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị xác định rõ mục tiêu, động cơ phấn đấu khi được giới thiệu học tập lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị của Đảng; là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

         Trung tâm Chính trị huyện khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự và phát biểu với lớp học.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng và 40 học viên dự khai giảng lớp học

          Được chọn cử từ các Chi bộ, Đảng bộ trong toàn huyện, lớp bồi dưỡng chính trị huyện khóa IV năm 2023 có 40 học viên. Đây đều là những quần chúng ưu tú trẻ tuổi đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với sự cố gắng, phấn đấu trong học tập và công tác mỗi học viên được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị xác định rõ mục tiêu, động cơ phấn đấu khi được giới thiệu học tập lớp bồi dưỡng lý luận của Đảng; là cơ sở để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – Trưởng Ban TG HU, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

phát biểu khai giảng lớp học

            Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các quần chúng ưu tú. Đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để hoàn thành 5 nội dung, chương trình của lớp học, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các học viên học tập một cách tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, đảm bảo các yêu cầu nội dung chương trình đề ra./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy