image banner
Mời họp

image advertisementKhai mạc Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023
Lượt xem: 688
     Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023. Tới dự có Tiến sĩ Hoàng Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh; đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng 120 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023.
anh tin bai

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban TVHU quản lý (đối tượng 4) năm 2023

Theo chương trình, Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày từ ngày 12 - 16/9/2023. Các học viên sẽ được các giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh truyền đạt, trao đổi với 7 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai
 
Tiến sĩ Hoàng Đình Trung - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trực tiếp truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung, cập nhật những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề đang đặt ra cho các đồng chí học viên. Vì vậy, các học viên cần sắp xếp công việc khoa học, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tương tác đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên; tăng cường trao đổi, đối thoại phân tích, tìm lời giải cho các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Hoàng Mai 

Trung tâm VH - TT - TT Giao Thủy