image banner
Mời họp

image advertisement

Huyện Giao Thủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023
Lượt xem: 347
 Năm 2023, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đảm bảo chất lượng, có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 
anh tin bai

Các đại biểu dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023

Huyện ủy vừa tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trao Kỷ niệm chương vì công tác kiểm tra của Đảng. Đồng chí Lê Bình Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cao Thành Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện về dự.

 anh tin bai

 Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Khôi - TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

báo cáo công tác ngành trước hội nghị

          Năm 2023, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đảm bảo chất lượng, có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức thực hiện 03 chuyên đề kiểm tra, giám sát năm 2023 đối với 08 tổ chức Đảng và 10 Đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy các cấp đã triển khai kiểm tra đối với 46 tổ chức Đảng và 47 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và tài chính Đảng đối với 03 đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 71 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kết quả 71/71 chi bộ thực hiện tốt nội dung kiểm tra. BCH Đảng bộ huyện thực hiện 03 chuyên đề giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 06 đảng viên là cấp ủy viên các cấp theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức Đảng và 31 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên: Đã có 51 đảng viên phải thi hành kỷ luật đảng, trong đó Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 trường hợp. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 11 trường hợp. Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật đối với 02 trường hợp, chi bộ thi hành kỷ luật đối với 33 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và các vi phạm khác. Nhận thức của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có sự linh hoạt, nhạy bén vận dụng sáng  tạo nhưng đảm bảo nguyên tắc, quy trình của Đảng, quy chế làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời đề nghị, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền. Việc thi hành kỷ luật nhìn chung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ khách quan. Tăng cường giám sát chuyên đề, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Kịp thời phân loại, xử lý giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định.

anh tin bai

Thượng tá Vũ Hải Nam - Phó trưởng Công an huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công an huyện tham luận tại HN

          Thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56 của Bộ Chính trị, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Tổng số 288 đồng chí thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập cá nhân, năm 2023 đã xác minh 22 đồng chí. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xác minh việc kê khai tài sản thu nhập đối với 15 đồng chí thuộc 6 cơ quan đơn vị. Lồng ghép xác minh tài sản thu nhập đối với 7 đồng chí thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý chuyên đề giám sát năm 2023 về trách nhiệm nêu gương.

          Tại hội nghị đại diện Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có ý kiến tham luận làm rõ thêm công tác kiểm tra giám sát tại đơn vị, những bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát khi tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Quang Ái đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của TW, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng. tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Kiểm tra các cấp phối hợp với các ban ngành có liên quan tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, kiến nghị phản ánh của đảng viên, công dân. Quan tâm kiện toàn bộ máy, tăng cường cán bộ cho Ủy ban Kiểm tra các cấp tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Lê Bình Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

trao kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"

        Theo Quyết định số 1156 của Ủy ban Kiểm tra TW khóa XIII, huyện Giao Thủy có 4 đồng chí vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra Đảng. 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy