image banner
Mời họp

image advertisementHuyện Giao Thủy hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng ( Giải Búa liềm vàng ) lần thứ IX năm 2024
Lượt xem: 176
Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng huyện Giao Thủy đã triển khai, phát động sâu rộng tới cấp ủy, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tham gia dự giải. Trong đó, Ban Chỉ đạo huyện đã nhận được 20 tác phẩm dự giải. Đồng thời, lựa chọn 09 tác phẩm dự giải cấp tỉnh. Và trong số này, đáng chú ý có 04 tác phẩm được Ban Tổ chức giải tỉnh lựa chọn tham gia giải cấp Trung ương.
anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương các cá nhân có tác phẩm

được lựa chọn tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023

        Huyện ủy Giao Thủy tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải Búa liềm vàng ) lần thứ IX năm 2024. Đồng chí Cao Thành Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng huyện Giao Thủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ và các tác giả tham gia giải năm 2023.

        Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, hay có tên gọi “Giải Búa liềm vàng” đã trải qua 8 mùa giải tính đến năm 2023. Giải do Ban Tổ chức Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức với quy mô toàn quốc, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Đối với huyện Giao Thủy, năm 2023 được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng huyện đã triển khai, phát động sâu rộng tới cấp ủy, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tham gia dự giải. Trong đó, Ban Chỉ đạo huyện đã nhận được 20 tác phẩm dự giải. Đồng thời, lựa chọn 09 tác phẩm dự giải cấp tỉnh. Và trong số này, đáng chú ý có 04 tác phẩm được Ban Tổ chức giải tỉnh lựa chọn tham gia giải cấp Trung ương, bao gồm tác phẩm: “Huyện Giao Thủy tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hướng tới huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu” của tác giả Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các tác phẩm “Ý Đảng lòng dân trong xây dựng NTM tại Giao Phong” ; “Cái tâm của người Bí thư Chi bộ gần dân” và “Hoành Sơn vững tin trên con đường đổi mới” lần lượt của các tác giả Hoàng Mai, Cao Nhung, Trần Lý – Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Giao Thủy.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2024 trên địa bàn huyện

anh tin bai

Đồng chí Lương Xuân Vĩnh - TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tổng kết công tác tổ chức Giải trên địa bàn huyện năm 2023

     Thông qua các tác phẩm dự thi giải Báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; khẳng định vai trò nòng cốt cũng như kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Dự chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX năm 2024, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương và ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các tác giả có tác phẩm tham gia giải năm 2023. Phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của tỉnh Nam Định tham gia giải Búa liềm vàng thứ VIII năm 2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao vai trò của công tác truyền thông trong việc đưa chủ trương, chính sách đến với người dân; kịp thời phản ánh nhanh nhạy thực tiễn đời sống xã hội. Mong rằng, năm 2024 sẽ có nhiều tác phẩm có chất lượng tham gia giải. Ban Chỉ đạo huyện cùng các cấp ủy triển khai, phát động sâu rộng cuộc thi đến các Tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và hệ thống chính trị. Tác phẩm tham gia dự thi phải mang tính thực tiễn cao, đảm bảo tính “xâychống”, trong đó xây là chính; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp đẩy lùi các xấu. Các cơ quan liên quan tạo điều kiện để các tác giả tham gia giải đạt chất lượng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng gợi ý một số đề tài nổi bật, thực tiễn để các tác giả có chất liệu lên kịch bản, viết tác phẩm tham gia dự thi./.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2024 trên địa bàn huyện Giao Thủy

 

Phương Nam

Trung tâm Văn hóa - Thông tin&Thể thao Giao Thủy