image banner
Mời họp

image advertisementHội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Lượt xem: 1440
Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện 03 chuyên đề kiểm tra, 02 chuyên đề giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024;  kiểm tra, giám sát được 69/77 tổ chức cơ sở đảng, bằng 89,6%; 15/35 cấp ủy viên cùng cấp, bằng 42,9%. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên theo hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách, trong đó các trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm tới trên 92%. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp vi phạm trong quản lý đất đai, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm pháp luật về tội đánh bạc, làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức Nhà nước theo hình thức cảnh cáo và khiển trách.

 

anh tin bai

 Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

đồng chí Bùi Văn Khôi - TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Văn Khôi - TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng chù trì Hội nghị.

anh tin bai

 Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng các cấp hết sức quan trọng, nhất là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Xác định tính cấp thiết đó, căn cứ các Quy định, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, quy định những điều đảng viên không được làm và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 07 và Kế hoạch thực hiện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, đôn đốc 22 Đảng bộ xã, thị trấn, 06 Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp và 49 chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, tăng cường giám sát cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Khôi - TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024.

Kết quả, trong 6 tháng qua, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã cơ bản đảm bảo tiến độ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết chuyên đề số 08 và Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện 03 chuyên đề kiểm tra, 02 chuyên đề giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; kiểm tra, giám sát được 69/77 tổ chức cơ sở đảng, bằng 89,6%; 15/35 cấp ủy viên cùng cấp, bằng 42,9%. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên theo hình thức kỷ luật cảnh cáo và khiển trách, trong đó các trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm tới trên 92%. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp vi phạm trong quản lý đất đai, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm pháp luật về tội đánh bạc, làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức Nhà nước theo hình thức cảnh cáo và khiển trách. Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nghiên cứu, phân loại, xử lý, chuyển đến cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Đài - Bí thư Đảng ủy xã Hoành Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thị Dậu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giao Xuân phát biểu ý kiến.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên, nhất là những văn bản mới như Quy định 144 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Quy định số 148 của Bộ Chính trị về thẩm quyền người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Rà soát các chỉ tiêu, chương trình công tác năm 2024 để bổ sung, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” . Kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, công tác nắm tình hình địa bàn, địa phương, đơn vị; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nếu có vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra theo quy định./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy