image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2023.
Lượt xem: 838
Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội 2022 của huyện, địa phương. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp cuối năm. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Quý Mão, để mọi người mọi nhà đón tết, vui xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn. Nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, công tác tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại các địa phương. Tổ chức tết trồng cây năm 2023 góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2032), các ngày lễ lớn của đất nước./.

   Ban Tuyên giáo huyện ủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2023. Đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã về dự.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Ngọc Hóa -  Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

thông tin về tình hình thế giới, trong nước năm 2022

    Tại hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Hóa - Trưởng phòng lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình chính trị, kinh tế thế giới cũng như trong nước, của tỉnh năm 2022. Trong đó, công tác quy hoạch, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, công tác chuyển đổi số để các đồng chí báo cáo viên nắm bắt kịp thời thông tin tuyên truyền tại cơ sở.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự định hướng công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trên từng lĩnh vực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các hoạt động sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy kết luận hội nghị

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Khuyến - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội 2022 của huyện, địa phương. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp cuối năm. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Quý Mão, để mọi người mọi nhà đón tết, vui xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn. Nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, công tác tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại các địa phương. Tổ chức tết trồng cây năm 2023 góp phần bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2032), các ngày lễ lớn của đất nước./.

Trần Lý

Trung tâm VhH-TT-TT Giao Thủy