image banner
Mời họp

image advertisement

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023.
Lượt xem: 694
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023, chia tay đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2023. Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 110 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng của năm 2023. Việc sắp xếp các TCCS Đảng trực thuộc được quan tâm để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, đã hoàn thành tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030. Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 114 đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý của 63/63 đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07 ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện.  Chất lượng các mặt công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn các cấp theo đúng tiến độ đề ra. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.  Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với 3 đơn vị: Giao Tiến, Hoành Sơn, TT Ngô Đồng thực hiện sáp nhập thành thị trấn Giao Thủy. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành tốt việc sơ kết 02 năm thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa 26 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị 9 tháng đầu năm,

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2023

 Mặc dù có những khó khăn nhất định, song KT-XH của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng ước thực hiện 6.905 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch, bằng 106,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.600 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được chỉ đạo quyết liệt. Toàn huyện đã có 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 08 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; Giao Thủy hiện đang dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã và đang được tích cực triển khai xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ là đòn bẩy trong phát triển KT-XH của huyện. Công tác GPMB phục vụ thi công các dự án trên địa bàn được tập trung triển khai quyết liệt. Chúng ta đã hoàn thành GPMB đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển; bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Thực hiện GPMB 100% đối với phần đất nông nghiệp thuộc dự án xây dựng đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (Đường 484). Hoàn thành GPMB 02 khu dân cư tập trung tạiGiao Tiến và Hoành Sơn.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Văn Khôi - TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham luận tại hội nghị

anh tin bai

Trung tá Trần Đức Tuân - TVHU, Trưởng Công an huyện làm rõ thêm tình hình ANTT 9 tháng,

triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2023

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã tham luận làm rõ thêm về công tác kiểm tra, giám sát công tác Đảng, kết quả trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, công tác nội vụ, an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện trong 9 tháng đầu năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, bài bản.Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý 4 và cả năm 2023, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.Tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng tổ chức. Đề cao vai trò trách nhiệm, sự quyết liệt, chủ động của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương; nhất là trong công tác GPMB và trong việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tại tất cả các xã, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu 11 xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ và triển khai quyết liệt, chặt chẽ các bước trong công tác tuyển quân năm 2024.Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác giải quyết đơn thư, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Nhân dịp này, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2023. Trải qua quá trình công tác với nhiều lĩnh vực và cương vị khác nhau, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sâu sát với cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trên cương vị lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh đã mang hết tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Với những nỗ lực và sự cống hiến cho sự nghiệp phát triển của huyện, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều kỷ niệm chương trên các lĩnh vực công tác./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy