image banner
Mời họp

image advertisement

Bế mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Lượt xem: 905

BTV Huyện ủy Giao Thủy vừa bế mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Đồng chí Lê Thị Như Hoa – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã về dự.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện, Trường Chính trị Trường Chinh cùng 120 học viên dự Lễ bế mạc

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày từ ngày 12 - 16/9/2023. Các học viên sẽ được các giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh truyền đạt, trao đổi với 7 chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Lễ bế mạc

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung, cập nhật những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề đang đặt ra cho các đồng chí học viên là những cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Mặc dù khối lượng công việc tại cơ quan, địa phương rất lớn song các học viên đã sắp xếp, bố trí công việc hợp lý; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương tác giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên, trao đổi, đối thoại phân tích, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Kết thúc lớp học, 100% học viên hoàn thành chương trình đề ra, trong đó 12 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu được Trường Chính trị Trường Chinh khen thưởng./.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Như Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh trao giấy chứng nhận cho các học viên

 
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy