image banner
Mời họp

image advertisement





Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa XII huyện Giao Thủy.
Lượt xem: 569
        Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư TT huyện ủy nhấn mạnh: những kiến thức cơ bản đã học tập đây mới là phần lý luận, vì vậy khi trở về với cơ quan đơn vị, địa phương công tác cần vận dụng cho phù hợp với từng tình huống thực tiễn tạo được niềm tin của nhân dân và cơ quan đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Trung tâm Chính trị huyện và Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung K65 - B1 (khóa XII huyện Giao Thủy) niên khóa 2021 - 2022. Dự lễ bế giảng có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.

anh tin bai

Đồng chí Phan Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá kết quả học tập của lớp học

          Sau gần 2 năm học tập, 78 học viên đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 cũng như sắp xếp công việc cơ quan đơn vị tham gia học tập đầy đủ với 10 môn học chia 6 phần. Sau khi hoàn thành các môn học, 16 học viên đủ điều kiện viết Tiểu luận cuối khóa, 62 học viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Kết quả 78/78 học viên đỗ tốt nghiệp, trong đó loại giỏi 16 học viên, loại khá 57 học viên. Đặc biệt có 1 học viên đạt giải C trong cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại lễ bế giảng

          Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư TT huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của 78 học viên trong gần hai năm qua nên số học viên đạt loại giỏi chiếm tới hơn 20%. Trong quá trình học tập, nghiên cứu các học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trong huyện đã được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung về kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, các lĩnh vực của đời sống và tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương hiện nay nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

anh tin bai

Học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng

Với những kiến thức cơ bản đã học tập, các đồng chí nhấn mạnh đây mới là phần lý luận, vì vậy khi trở về với cơ quan đơn vị, địa phương công tác cần vận dụng cho phù hợp với từng tình huống thực tiễn tạo được niềm tin của nhân dân và cơ quan đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là điều kiện để các đồng chí tiếp tục học tập cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy