image banner
Mời họp

image advertisement

BCH Đảng bộ huyện Giao Thủy thông qua Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Lượt xem: 780
       Hội nghị đã tập trung thảo luận xây dựng Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 24.800 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản 28,5%, công nghiệp xây dựng, dịch vụ 71,5%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ngành Công nghiệp, xây dựng 15,5%; ngành dịch vụ 8,8%. Giá trị xuất khẩu đạt từ 160 triệu USD trở lên. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bằng dự toán tỉnh giao. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng. Tạo việc làm mới cho khoảng 5.500 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,6% trở lên. Công tác xây dựng nông thôn mới có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 40 - 50 xóm, TDP đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

        BCH Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; thông qua Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội năm 2024. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

       Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu chậm lại, tác động mạnh đến tình hình trong nước; các đơn hàng xuất nhập khẩu, đặc biệt là ngành dệt may, da giày suy giảm, giá nguyên vật liệu ở mức cao,… đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Song BCH, BTV và Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả đề ra.

         Tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện tích lúa gieo trồng cả năm hơn 14.000 ha, năng suất đạt hơn 65 tạ/ha, sản lượng lương thực hơn 93 ngàn tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 71 ngàn tấn. Đối với xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 18/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, bằng 81,8%; có 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đứng đầu toàn tỉnh. UBND huyện ra Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 cho 72 xóm, TDP, nâng tổng số xóm, TDP đạt chuẩn NTM lên 117/195. Công tác tài nguyên và môi trường đã hoàn thành công tác thống kê đất đai định kỳ năm 2023. Giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ trúng đấu giá theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt kết quả tích cực. Tiếp tục duy trì chương trình ngày Chủ nhật “xanh, sạch, đẹp” hàng tháng, ra quân dọn vệ sinh môi trường. Công tác GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đồng thuận thống nhất và đảm bảo tiến độ triển khai công trình trọng điểm.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành thảo luận tại hội nghị

         Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ngành Công nghiệp và Xây dựng ước đạt: 15,5%, trong đó công nghiệp đạt 15,3%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 8,72%. Về Xây dựng - Quy hoạch tiếp tục đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thủy và quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất bổ sung, tích hợp vào quy hoạch của tỉnh 06 khu công nghiệp với tổng diện tích là 2.410 ha và phương án quy hoạch nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích cho người lao động làm việc trong KCN; Quy hoạch bổ sung thêm 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 800 ha. Điều chỉnh bổ sung “Quy hoạch Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Giao Thủy tại xã Giao Phong, TT Quất Lâm với diện tích 270 ha”. Xây dựng đề án phân loại đô thị loại V đối với đô thị thị trấn Ngô Đồng mở rộng, bao gồm địa giới hành chính thị trấn Ngô Đồng, xã Giao Tiến, Hoành Sơn trình cấp trên phê duyệt. Thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn đạt 136% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội duy trì, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, năm 2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

         Tại hội nghị đã tập trung thảo luận xây dựng Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 24.800 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản 28,5%, công nghiệp xây dựng, dịch vụ 71,5%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 ngành Công nghiệp, xây dựng 15,5%; ngành dịch vụ 8,8%. Giá trị xuất khẩu đạt từ 160 triệu USD trở lên. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng dự toán tỉnh giao. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng. Tạo việc làm mới cho khoảng 5.500 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,6% trở lên. Công tác xây dựng nông thôn mới có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 40 - 50 xóm, TDP đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024. Trọng tâm là: Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá về kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2024 ở mức cao nhấtTập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt là phấn đấu để huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai. Đặc biệt tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện. Tiếp tục tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập huyện. Hoàn thành tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó phải đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy