image banner
Mời họp

image advertisementBan Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Lượt xem: 527
       Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 219 điểm cầu trong toàn tỉnh, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh. 

        Dự tại điểm cầu huyện Giao Thủy có đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Thường trực huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, nguyên Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và các trường THPT.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

truyền đạt các nội dung của Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII

         Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch Tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị TW 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch BCH TW Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị TW tám và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị TW chín khóa XIII. Báo cáo công tác Tài chính Đảng năm 2022.

         Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên TW Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH TW Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH TW Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Giao Thủy

         Cùng với truyền đạt các nội dung của Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông báo nhanh kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023, liên hệ các nội dung quan trọng của Hội nghị với tình hình thực tiễn của tỉnh. Qua đó, mong muốn các cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; cố gắng nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển, giàu mạnh./.

Trần Lý

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy