image banner
Mời họp

image advertisement

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05,06,07 của BCH Đảng bộ huyện, cho ý kiến Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
Lượt xem: 603
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đó được minh chứng cụ thể trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KTXH, đảm bảo QPAN. Đó là cơ sở, là tiền đề quan trọng để BCH Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao nhất. Từ đó đưa huyện Giao Thủy ngày một phát triển đi lên, là cực phát triển mới của tỉnh Nam Định cũng như trong khu vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 05 ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện; cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Doãn Quang Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

  phát biểu chỉ đạo tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đó được minh chứng cụ thể trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KTXH, đảm bảo QPAN. Đó là cơ sở, là tiền đề quan trọng để BCH Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới với quyết tâm chính trị cao nhất. Từ đó đưa huyện Giao Thủy ngày một phát triển đi lên, là cực phát triển mới của tỉnh Nam Định cũng như trong khu vực.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Báo cáo Nghị quyết số 05

          Tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05 ngày 14/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Vũ Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bùi Văn Khôi – TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời lấy ý kiến của các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện về dự thảo báo cáo Sơ kết giữa  nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ngành công tác chính trị, xã hội ổn định, KTXH duy trì và phát triển. BCH, BTV và thường trực Huyện ủy phát huy khối đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở được củng cố, tăng cường. Nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KTXH, đảm bảo QPAN. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Giao Thủy xác định tập trung các khâu đột phá, trong đó công tác quy hoạch được đặc biệt quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phục vụ phát triển KTXH. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Phối hợp triển khai quy hoạch xây dựng liên vùng, liên huyện Hải Hậu – Giao Thủy đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, quy hoạch đo thị, quy hoạch các xã, thị trấn trên địa bàn. Để xuất tích hợp quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp vào Quy hoạch tỉnh Nam Định. triển khai xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể du lịch đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2021-2023 ước đạt gần 11.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,4%/năm. Từ năm 2021 đến nay huyện đã triển khai 23 dự án đầu tư khu dân cư tập trung, số tiền thu được từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất trong 3 năm đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy-HĐND-UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm, đến nay cơ bản đã hình thành các dự án có tính chiến lược, lâu dài, là động lực cho phát triển. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm. Hiện khu công nghiệp hải Long với quy mô 1.100ha, Khu du lịch biển Quất Lâm quy mô tren 1.000 ha được khảo sát nghiên cứu và triển khai. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số đạt được kết quả tích cực. Hệ thống dịch vụ công được triển khai đến 100% các xã, thị trấn. 100% hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận và giải quyết công khai trên hệ thống, Chỉ số cải cách hành chính nằm trong tốp 5 của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển vùng sản xuất nông nghiệp gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã xây dựng và duy trì 20 cánh đồng lớn, có 6 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Vietgap. Hình thành 18 vùng nuôi thủy sản tập trung. Xây dựng và nhân rộng quy mô 23 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa chủ lực. Đến nay huyện đã có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó Giao Phong được chọn là một trong 9 mô hình nông thôn mới thông minh toàn quốc. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 100% xã, thị trấn đấu nối sử dụng nước sạch từ nhà máy nước tập trung. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát triển, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm giữ vững thành tích trong tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững ổn định.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện

thông tin về lộ trình sáp nhập các xã, thị trấn đến năm 2030

          Cũng tại hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Chủ tịch UBND huyện thông tin về kế hoạch, phương án sáp nhập xã, thị trấn đến trước năm 2030. Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2023 hoàn thành phương án sáp nhập 3 địa phương gồm Thị trấn Ngô Đồng, Hoành Sơn và Giao Tiến thành Thị trấn Giao Thủy; các địa phương còn lại lộ trình sáp nhập sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tổ chức thực hiện đến năm 2030.

anh tin bai

Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí về nghỉ chế độ bảo hiểm và chuyển công tác

anh tin bai

BTV huyện ủy chụp ảnh lưu niệm với 2 đồng chí về nghỉ chế độ Bảo hiểm và chuyển công tác

          Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức chia tay đồng chí Thượng tá Tạ Văn Nhân – TVHU, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, đồng chí Trung tá Bùi Văn Hưng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quất Lâm chuyển công tác./.

Hải Yến 

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy