image banner
Mời họp

image advertisement

Công điệnsố 22/CĐ-BYTngày 05/01/2022 của Bộ Y tếvề việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19trước biếnthể mới (Omicron) của Vi rút SARS-CoV-2
Lượt xem: 424
Cong din BYT gui UBND ve PCD COVID-19 - Omicron FN-05_01_22_signed.pdf