image banner
Mời họp

Triển khai phát triển đô thị thông minh tại Nam Định.
Lượt xem: 131
Việc xây dựng đô thị thông minh phải được người dân cùng tham gia, xây dựng khu dân cư thông minh trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Vậy để  xây dựng đô thị thông minh người dân phải làm gì, làm như thế nào?

      Sở Thông tin truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, xã thị trấn về phổ biến kiến thức về đô thị thông minh. Hội nghị có sự phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và truyền thông, Tập đoàn VNPT, Viện Trí tuệ nhân tạo. Đồng chí Vũ Trọng Quế - TUV, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông về dự. Tại điểm cầu UBND huyện Giao Thủy, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

        Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển với tốc độ cao. Cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, trong những năm qua, Nam Định xác định vận dụng linh hoạt phù hợp với chuyển đổi số của tỉnh. Trong xu thế hội nhập và phát triển, việc xây dựng đô thị thông minh đang là xu thế tất yếu của thời đại phù hợp với mọi vùng miền kể cả vùng nông thôn. Việc xây dựng đô thị thông minh phải được người dân cùng tham gia, xây dựng khu dân cư thông minh trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Vậy để  xây dựng đô thị thông minh người dân phải làm gì, làm như thế nào?

     Để trả lời câu hỏi này, ông Đặng Tùng Anh – Cục Chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và truyền thông, ông Nguyễn Xuân Hoài – Viện trưởng Viện trí tuệ nhân tạo và Tập đoàn VNPT Việt Nam phân tích rõ hơn những nội dung chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng xã, khu dân cư, đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm. Nhân dân chính là nhân tố được hưởng các dịch vụ tiện ích trong chính cuộc sống hằng ngày. Hiện nay các đô thị lớn tại các nước trên thế giới việc phát triển đô thị thông minh đã được triển khai rất hiệu quả với thành phố, quốc gia, vương quốc thông minh. Tại nước ta, Bộ Thông tin và truyền thông đã giúp đỡ các xã có các sản phẩm tiêu biểu được bán sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử. Người dân được tiếp cận với nhiều dịch vụ tiện ích về công nghệ, y tế, giáo dục, giao thông có sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với nhu cầu của người dân.

anh tin bai

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Giao Thủy

    Để thực hiện xây dựng đô thị thông minh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công cuộc chuyển đổi số nhằm tạo ra được những dịch vụ, quản trị thông minh là cần thiết. Việc kết hợp ứng dụng công nghệ, cung cấp đầy đủ dữ liệu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành là những vấn đề được Chính phủ quan tâm nhằm thúc đẩy triển khai xây dựng đô thị thông minh, hướng đến mặt bằng chung xã hội ngày càng cao. Theo đó việc hiện đại hóa về cơ sở hạ tầng là yếu tố cốt lõi, thiết lập dữ liệu thông tin cho các đô thị là quan trọng phục vụ chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Từ kinh nghiệm thực tiễn tại một số tỉnh thành đã ứng dụng công nghệ thông tin, việc triển khai chuyển đổi số đi vào cuộc sống thiết thực, cần phải khảo sát gắn với thực tiễn với kiến trúc phù hợp theo lộ trình xây dựng.

       Thông qua nội dung chia sẻ trong phát triển đô thị thông minh, tỉnh Nam Định sẽ nghiên cứu ứng dụng trong các năm tiếp theo nhằm xây dựng đô thị thông minh từ thành phố đến các xã, phường, thị trấn phục vụ cuộc sống tiện ích của chính người dân./.

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy