image banner
Mời họp

image advertisement

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.
Lượt xem: 339
Tại  hội nghị, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội truyền đạt nội dung về quy định về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; từng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp như lập danh sách và nhận dạng nhanh hộ gia đình cần rà soát; phương pháp thu thập thông tin, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình; tổ chức họp thôn xóm, tổ dân phố để thống nhất kết quả điều tra và niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát; báo cáo, phê duyệt, công nhận kết quả rà soát và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Dự hội nghị tập huấn có đại diện Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND và công chức Lao động - Thương binh - Xã hội các xã, thị trấn và xóm trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn.

anh tin bai

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá

chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều năm qua huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, huyện Giao Thủy đặt ra mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,05 - 0,1% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Thực hiện được mục tiêu đã đề ra, cán bộ làm công tác giảm nghèo phải nắm chắc từng đối tượng và quy trình rà soát, yêu cầu phải có trách nhiệm, công tâm trong quá trình rà soát, xét duyệt 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu cần tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ những thông tin Sở Lao động - Thương binh - Xã hội truyền đạt để hiểu và xác định được quy định về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; từng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp như lập danh sách và nhận dạng nhanh hộ gia đình cần rà soát; phương pháp thu thập thông tin, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình; tổ chức họp thôn xóm, tổ dân phố để thống nhất kết quả điều tra và niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát; báo cáo, phê duyệt, công nhận kết quả rà soát và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ nội dung đã được chuyển tải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, mỗi cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh - Xã hội, xóm trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và nội dung đã hướng dẫn triển khai rà soát, đánh giá và xét duyệt theo quy định./.

Cao Nhung

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy