image banner
Mời họp

image advertisement

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc KDC Hoành Lộ Bắc- Hoành Sơn
Lượt xem: 309
Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, những năm qua Ban Công tác Mặt trận KDC xóm Hoành Lộ Bắc, xã Hoành Sơn đã tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM, xóm Hoành Lộ Bắc được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.
anh tin bai

anh tin bai

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Khu dân cư Hoành Lộ Bắc, xã Hoành Sơn

anh tin bai

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập MTDT TN Việt Nam 18/11/2023

            Trong không khí của Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, Ban Công tác Mặt trận KDC xóm Hoành Lộ Bắc, xã Hoành Sơn đã ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập MTDT TN Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam 18/11/2023. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, những năm qua Ban Công tác Mặt trận KDC xóm Hoành Lộ Bắc, xã Hoành Sơn đã tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Ngay sau khi sáp nhập các xóm 1, 2, 3 thành xóm Hoành Lộ Bắc, cấp ủy Chi bộ, xóm đội, Ban Công tác Mặt trận KDC đã bắt tay ngay vào việc huy động nguồn lực, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức, tiền của hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong đó, tập trung ưu tiên cho xây dựng giao thông nông thôn, nội đồng, vệ sinh môi trường, cải tạo Nhà văn hóa xóm, xây dựng tuyến đường hoa, đường điện chiếu sáng….  Theo tổng hợp, từ năm 2022 đến nay nguồn vốn huy động đóng góp, ủng hộ phục vụ xây dựng NTM tại Khu dân cư là trên 1,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên 823 triệu đồng.

anh tin bai

Bà Phùng Thị Xuyến - Xóm trưởng Hoành Lộ Bắc (Hoành Sơn) báo cáo kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại khu dân cư

         Nhờ vậy, đến nay diện mạo nông thôn khu dân cư Hoành Lộ Bắc đã có nhiều đổi thay, 100% đường làng ngõ xóm được kiên cố, bảo đảm sáng - xanh - sạch -đẹp; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện theo đúng quy định của địa phương; nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; số hộ có cuộc sống khá giả ngày một tăng, xóm không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều; các chính sách an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, phong trào khuyến học - khuyến tài thường xuyên được duy trì và phát triển; tình hình ANCT -TTATXH được bảo đảm ổn định. Tổng kết phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” năm 2023, xóm Hoành Lộ Bắc có trên 98% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư đạt văn hóa. Đặc biệt, với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM, xóm Hoành Lộ Bắc được Chủ tịch UBND huyện ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

anh tin bai

Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã Hoành Sơn trao bằng công nhận xóm NTM kiểu mẫu năm 2022

cho nhân dân, cán bộ, đảng viên khu dân cư xóm Hoành Lộ Bắc

        Phấn khởi trước những thành quả đạt được, trong không khí của Ngày hội ĐĐK dân tộc, Ban Công tác Mặt trận KDC xóm Hoành Lộ Bắc xã Hành Sơn phát động nhân dân, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục ra sức thi đua, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ nhằm huy động nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; không có TNXH, không có người vi phạm pháp luật. Trước mắt hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH, QPAN của địa phương năm 2023; tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2024; tham gia đóng góp ý kiến thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025….

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hoành Sơn, các cơ quan, đơn vị, con em địa phương chúc mừng Khu dân cư

 

 

Phương Nam

Trung tâm VH -TT - TT Giao Thủy