image banner
Mời họp

image advertisementHuyện Giao Thủy tập huấn nâng cao năng lực giám sát giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023.
Lượt xem: 338
Thời gian rà soát từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2023. Đối tượng rà soát là hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo tiêu chí đánh giá, hộ nghèo khu vực nông thôn có  mức thu nhập đầu người 1.500.000/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo cũng có mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với hộ có mức sống trung bình có mức thu nhập đầu người từ trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện, Sở Lao động TB&XH, các xã, thị trấn dự tập huấn

UBND huyện vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tới đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Đồng chí Phạm Lê Hà – Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; đồng chí Vũ Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mai Thị Chuẩn – Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện dự hội nghị.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại HN tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Vũ Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2022-2025. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, huyện Giao Thủy đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hằng năm, huyện tổ chức thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp cụ thể tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, xây dựng ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các thôn xóm tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo. Từ đó, có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn dưới 1%.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Lê Hà – Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội

hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Lê Hà – Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội đã hướng dẫn quy trình rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Thời gian rà soát từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2023. Đối tượng rà soát là hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo tiêu chí đánh giá, hộ nghèo khu vực nông thôn có  mức thu nhập đầu người 1.500.000/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo cũng có mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với hộ có mức sống trung bình có mức thu nhập đầu người từ trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

anh tin bai

Cán bộ cơ sở tham gia tập huấn

Căn cứ tiêu chí quy định, các địa phương, cơ sở tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình thu thập thông tin, tính điểm hộ gia đình; tổ chức họp xóm, tổ dân phố thống nhất kết quả điều tra, niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát. Lập danh sách báo cáo, phê duyệt, công nhận kết quả gửi về UBND huyện trước ngày 15/11 qua Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện công nhận kết quả rà soát. Sau đó gửi kết quả về UBND cấp xã làm thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023./. 

Hải Yến

Trung tâm VH-TT-TT Giao Thủy