image banner
Mời họp

image advertisement

Công văn số 6356/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v bổ sung săp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 62
CamScanner-2023-08-15-15.00.pdf