image banner
Mời họp

image advertisement

Công văn 3572/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 80
cong-van-3572-bxd-ptdt-2023-quy-hoach-do-thi-nong-thon-danh-gia-phan-loai-do-thi.pdf